O platformi Poveži Se

INOVATIVNA ONLINE PLATFORMA ZA ZAPOŠLJAVANJE – POVEŽI SE

U periodu kada sve više ljudi ostaje bez posla zbog uticaja pandemije Korona virusa, te kada poslodavci ostaju bez mladih kadrova koji se sve više odlučuju na odlazak iz Bosne i Hercegovine, prijeko je potrebno rješenje kojim će se mladi i pametni ljudi zadržati u našoj zemlji a poslodavci bez muka dobiti zaposlenika kakvog žele.

Upravo do jednog od mogućih rješenja došle su dvije kompanije sa područja TK, Laurus Company d.o.o. i Inform d.o.o. Radi se o online platformi za zapošljavanje Poveži Se. Inovativna platforma koja nudi najefikasniji način povezivanja osoba koje traže posao i poslodavaca. Princip na osnovu kojeg funkcioniše platforma Poveži Se je zanimljiv ali i jednostavan.

Osoba koja je u potrazi za zaposlenjem treba da se registruje na platformu i popuni kompletnu biografiju. Od opštih podataka, preko obrazovanja, iskustava i vještina do onoga što izdvaja ovu platformu od drugih, a to su željeni poslovi i željene lokacije rada. Osoba može dodati, pored osnovnog zanimanja za koje ima formalno obrazovanje, zanimanja za koja ima znanje stečeno samostalno, na određenim edukacijama ili obukama te na osnovu prijašnjeg iskustva. Takođe moguće je odabrati i više gradova i opština u kojima osoba može biti zaposlena, tj osoba se izjašnjava da li ima mogućnost putovati u susjedne gradove ili pak mogućnost da se odseli u bilo koji od odabranih gradova zbog obavljanja posla. 

Registracija za sve osobe je potpuno BESPLATNA. Registracijom osoba kreira vlastiti profil na platformi koji može uređivati po potrebi, ukoliko stekne novo iskustvo ili nauči novi jezik, položi vozački ispit u međuvremenu itd. Na početnoj stranici platforme tkzv Home page, pojavljivat će se informacije o samoj platformi, koliko je osoba u bazi, koliko je poslodavaca u bazi, najtraženija zanimanja, najtraženije lokacije zaposlenja, savjeti kako poboljšati sebi šanse zazaposlenje, kako se ponašati na intervjuu i slično. Također poslodavci će moći obajviti oglase za posao koji će biti prikazan osobama na početnoj stranici na koji će se moći javiti. Link za web lokaciju koja je namijenjena za osobe koje traže posao: www.osoba.povezise.ba na kojoj mogu pronaći i opciju za registraciju kao i detaljne informacije o platformi.

Registracija za poslodavce je slična kao i za osobe. Potrebno je da kompanije popune osnovne podatke, izaberu paket koji žele (bilo to 120KM za period od jedne godine ili 11KM mjesečno za minimalno 6 mjeseci). Nakon toga mogu da pristupe platformi i odaberu zanimanja koja su zastupljena u njihovoj kompaniji (to može biti 1,2,…,10, 20 ili više zanimanja) i lokacije na kojima posluju. Automatski će vidjeti koliki broj kandidata u bazi zadovoljava uslove koje su postavili i to razvrstano prema zanimanju i lokaciji rada. Također poslodavci mogu odmah da pogledaju biografije svih osoba koje su zadovoljile te uvjete i odaberu one za koje smatraju da imaju potencijal za zaposlenjem. Ukoliko ne postoji osoba koja ispunjava zahtjeve ili poslodavac nije zadovoljan sa prikazanim osobama koje jesu ispunile zahtjev, omogućeno je da poslodavci objave oglas za posao, potpuno BESPLATNO unutar trajanja paketa. Posebna akcija je u toku za sljedećih 200 kompanija koje se registruju, cijena je snižena za 40KM pa umjesto 120KM godišnje, kompanije plaćaju 80KM godišnje. Link za web lokaciju koja je namijenjena za poslodavce: www.poslodavac.povezise.ba na kojoj kompanije mogu da pročitaju sve informacije o platformi Poveži Se i na kojoj se nalazi opcija za registraciju.

Na ovakav način, poslodavci štede vrijeme i novac prilikom potrebe za zapošljavanjem, mogu brzo reagovati na odlazak zaposlenika kako sam posao ne bi trpio i stvarao zastoje i gubitke za kompaniju, te se poslodavci mogu potpuno fokusirati na svoje poslovanje i primarni cilj, a selekciju kandidata za posao prepustiti platformi Poveži Se. Sa druge strane osobe koje traže posao, registracijom na platformu Poveži Se automatski su prijavljene na sve trenutne i buduće konkurse za poslove koji odgovaraju njihovim preferencijama u smislu odabranog zanimanja i lokacije rada.

O platformi Poveži Se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *