Author: vedad

Zašto Poveži Se platforma?

Zato što imamo najefikasniji sistem za povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao.

Identifikacija problema je dio rješenja…

Online platformu Poveži Se kreirali smo stavljajući se u poziciju kako osoba koje traže zaposlenje tako i kompanija koje traže uposlenike. U moru web stranica na kojima se oglašava veoma mali broj kompanija (ako uzmemo u obzir da je u BiH cca 35000 poslovnih subjekata). Najveći dio svih poslovnih subjekata spada u kategoriju malih i srednjih preduzeća koja i nemaju baš tu mogućnost da plaćaju oglase nekoliko stotina KM, a opet nisu sigurni ko će se javiti na te oglase i izlažu se riziku da ne pronađu uposlenika kakav im je potreban. U moru sve više popularnijih Facebook grupa koje nude mogućnost objave oglasa za posao gdje prema komentarima se može vidjeti da su to često i nemoralni oglasi, ili loši uvjeti itd. Ostale opcije su još i lošije…

Tu dolazi do nezadovoljstva i osoba i kompanija i onda imamo paradox da imamo veliki broj nezaposlenih a i da kompanije traže radnike. Jednostavno nedostaje sistem koji bi uskladio tu “ponudu i potražnju” za poslovima. Veliko je nepovjerenje prema državi koja bi trebala da uskladi to ili bar dostavi informacije kako bi i ljudi sami korigovali ono što bi mogli raditi i gdje bi mogli da zamisle svoju budućnost.

I evo rješenja

Uzevši to sve u obzir, kreirali smo online platformu Poveži Se koja bi upravo trebala da eliminiše sve nedostatke u onome što smo prethodno rekli. Registracija kao što znate, za sve osobe koje traže posao je besplatna jer nam je u cilju da se prijavi što veći broj ljudi kako mogli pomoći većem broju ljudi. Naknada za kompanije je prihvatljiva za sve pa čak i najmanje kompanije, a u sklopu te pretplate mogu da objavljuju oglase na našoj platformi potpuno besplatno u toku trajanja pretplate što niko ne nudi, jer nama je cilj da se ljudi zaposle a kompanije dobiju prave uposlenike koji će ostvariti benefite kako sebi tako i kompaniji. Naša prva verzija platforme je tu i u funkciji je, svakodnevno imamo nove prijave i osoba i kompanija, a time ova zajednica raste i biva snažnija. Svakodnevno analiziramo moguća poboljšanja i olakšanja za sve korisnike. Uskoro stiže jedan update koji donosi nove opcije na platformi o kojima ćete saznati sve kada prođemo testiranje istih.

Naš cilj za tekuću godinu je širenje na susjedne države i umrežavanje jednog velikog tržišta rada. Temelje smo postavili sa platformom za Bosnu i Hercegovinu i to je naša baza. Ne potičemo odlazak naših ljudi vani nego potencijalnu razmjenu znanja i radne snage u svrhu efikasnijeg poslovanja kompanija i sigurnije budućnosti za ljude koji će pronaći posao u svojoj struci. O svim narednim koracima obavještavat ćemo sve korisnike na samoj platformi ali i na našim profilima na društvenim mrežama.

O platformi Poveži Se

O platformi Poveži Se

INOVATIVNA ONLINE PLATFORMA ZA ZAPOŠLJAVANJE – POVEŽI SE

U periodu kada sve više ljudi ostaje bez posla zbog uticaja pandemije Korona virusa, te kada poslodavci ostaju bez mladih kadrova koji se sve više odlučuju na odlazak iz Bosne i Hercegovine, prijeko je potrebno rješenje kojim će se mladi i pametni ljudi zadržati u našoj zemlji a poslodavci bez muka dobiti zaposlenika kakvog žele.

Upravo do jednog od mogućih rješenja došle su dvije kompanije sa područja TK, Laurus Company d.o.o. i Inform d.o.o. Radi se o online platformi za zapošljavanje Poveži Se. Inovativna platforma koja nudi najefikasniji način povezivanja osoba koje traže posao i poslodavaca. Princip na osnovu kojeg funkcioniše platforma Poveži Se je zanimljiv ali i jednostavan.

Osoba koja je u potrazi za zaposlenjem treba da se registruje na platformu i popuni kompletnu biografiju. Od opštih podataka, preko obrazovanja, iskustava i vještina do onoga što izdvaja ovu platformu od drugih, a to su željeni poslovi i željene lokacije rada. Osoba može dodati, pored osnovnog zanimanja za koje ima formalno obrazovanje, zanimanja za koja ima znanje stečeno samostalno, na određenim edukacijama ili obukama te na osnovu prijašnjeg iskustva. Takođe moguće je odabrati i više gradova i opština u kojima osoba može biti zaposlena, tj osoba se izjašnjava da li ima mogućnost putovati u susjedne gradove ili pak mogućnost da se odseli u bilo koji od odabranih gradova zbog obavljanja posla. 

Registracija za sve osobe je potpuno BESPLATNA. Registracijom osoba kreira vlastiti profil na platformi koji može uređivati po potrebi, ukoliko stekne novo iskustvo ili nauči novi jezik, položi vozački ispit u međuvremenu itd. Na početnoj stranici platforme tkzv Home page, pojavljivat će se informacije o samoj platformi, koliko je osoba u bazi, koliko je poslodavaca u bazi, najtraženija zanimanja, najtraženije lokacije zaposlenja, savjeti kako poboljšati sebi šanse zazaposlenje, kako se ponašati na intervjuu i slično. Također poslodavci će moći obajviti oglase za posao koji će biti prikazan osobama na početnoj stranici na koji će se moći javiti. Link za web lokaciju koja je namijenjena za osobe koje traže posao: www.osoba.povezise.ba na kojoj mogu pronaći i opciju za registraciju kao i detaljne informacije o platformi.

Registracija za poslodavce je slična kao i za osobe. Potrebno je da kompanije popune osnovne podatke, izaberu paket koji žele (bilo to 120KM za period od jedne godine ili 11KM mjesečno za minimalno 6 mjeseci). Nakon toga mogu da pristupe platformi i odaberu zanimanja koja su zastupljena u njihovoj kompaniji (to može biti 1,2,…,10, 20 ili više zanimanja) i lokacije na kojima posluju. Automatski će vidjeti koliki broj kandidata u bazi zadovoljava uslove koje su postavili i to razvrstano prema zanimanju i lokaciji rada. Također poslodavci mogu odmah da pogledaju biografije svih osoba koje su zadovoljile te uvjete i odaberu one za koje smatraju da imaju potencijal za zaposlenjem. Ukoliko ne postoji osoba koja ispunjava zahtjeve ili poslodavac nije zadovoljan sa prikazanim osobama koje jesu ispunile zahtjev, omogućeno je da poslodavci objave oglas za posao, potpuno BESPLATNO unutar trajanja paketa. Posebna akcija je u toku za sljedećih 200 kompanija koje se registruju, cijena je snižena za 40KM pa umjesto 120KM godišnje, kompanije plaćaju 80KM godišnje. Link za web lokaciju koja je namijenjena za poslodavce: www.poslodavac.povezise.ba na kojoj kompanije mogu da pročitaju sve informacije o platformi Poveži Se i na kojoj se nalazi opcija za registraciju.

Na ovakav način, poslodavci štede vrijeme i novac prilikom potrebe za zapošljavanjem, mogu brzo reagovati na odlazak zaposlenika kako sam posao ne bi trpio i stvarao zastoje i gubitke za kompaniju, te se poslodavci mogu potpuno fokusirati na svoje poslovanje i primarni cilj, a selekciju kandidata za posao prepustiti platformi Poveži Se. Sa druge strane osobe koje traže posao, registracijom na platformu Poveži Se automatski su prijavljene na sve trenutne i buduće konkurse za poslove koji odgovaraju njihovim preferencijama u smislu odabranog zanimanja i lokacije rada.