Biraš poslove koje želiš raditi i mjesta gdje želiš raditi